Magus 200 SC 0,5l - środek na przędziorki - zdjęcie główne
  • Magus 200 SC 0,5l - środek na przędziorki 1

Magus 200 SC 0,5l - środek na przędziorki

161,70 zł
Brutto
Ilość

Magus 200 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania przędziorków w roślinach ozdobnych. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, zwłaszcza przędziorka chmielowca.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy plecakowych i szklarniowych.

Więcej informacji - KLIK

UWAGA!
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad  bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2017 poz. 50 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2017 poz. 50 ze zm.).

Klient składający zamówienie potwierdza swoją pełnoletność i posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych od osób nabywających środki ochrony roślin.

2017900147344
9 Przedmioty