Mythos® 300 SC 25 ml TARGET środek grzybobójczy na parcha - zdjęcie główne
  • Mythos® 300 SC 25 ml TARGET środek grzybobójczy na parcha 1

Mythos® 300 SC 25 ml TARGET środek grzybobójczy na parcha

16,94 zł
Brutto
Ilość

Mythos® 300 SC 25 ml TARGET

skutecznie zwalcza i zapobiega parchowi jabłoni i gruszy

Mythos 300 SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, gruszy przed parchem, truskawki przed szarą pleśnią oraz maliny przed szarą pleśnią i przypąkowym zamieraniem pędów malin. Krótki okres karencji: truskawka, malina - 3 dni.

Substancja czynna: pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2017 poz. 50 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient składający zamówienie potwierdza swoją pełnoletność.

ProblemRoślinaDawkowanie
parch jabłoni   jabłoń 10-15 ml w 5-7,5 l/100 m2
szara pleśń
 jabłoń  15 ml w 5-7,5 l/100 m2
parch gruszy  grusza
 10 ml w 5-7,5 l/100 m2
szara pleśń  truskawka 
25ml w 5-7 l wody/100 m2
szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów malina 25ml w 10 l wody/100 m2
TARGET
5 Przedmioty