SEKATOR 125 OD 250 ML + PUMA UNIWERSAL 069 EW 2X 1L BAYER - zdjęcie główne
  • SEKATOR 125 OD 250 ML + PUMA UNIWERSAL 069 EW 2X 1L BAYER 1

SEKATOR 125 OD 250 ML + PUMA UNIWERSAL 069 EW 2X 1L BAYER

325,00 zł
Brutto
Ilość

SEKATOR 125 OD 250 ML + PUMA UNIWERSAL 069 EW 2X 1L BAYER

Pakiet środków chwastobójczych zapakowany w oryginalnym kartoniku, do zwalczania chwastów jednoliścienncyh i dwuliściennych w zbożach.

Puma Uniwersal 069 EW

Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Więcej informacji w linku poniżej:
https://www.agro.bayer.com.pl/produkty/srodki-ochrony-roslin/puma-uniwersal-ew

Sekator 125 OD

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym , jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Więcej informacji w linku poniżej:
https://www.agro.bayer.com.pl/produkty/srodki-ochrony-roslin/sekator-125-od

UWAGA!
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad  bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2017 poz. 50 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2017 poz. 50 ze zm.).

Klient składający zamówienie potwierdza swoją pełnoletność i posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych od osób nabywających środki ochrony roślin.

BAYER
4 Przedmioty